Hotline: 0383756952 Email:hocvienngoisaoanhngu@gmail.com

Tất cả những bí mật của ngữ pháp tiếng Anh sẽ được mở tung trong khóa học online này!

Bình luận:

Course Curriculum

Unit 1: Thành phần trong câu bao gồm những gì 00:00:00
Unit 2: Phân biệt các loại danh từ trong tiếng Anh 00:00:00
Unit 3: Cách dung a – an – the cơ bản cần phải biết 00:00:00
Unit 4: Thì hiện tại đơn động từ tobe 00:00:00
Unit 5: Thì hiện tại đơn của V thường 00:00:00
Unit 6: Phân biệt cách dùng 5 loại đại từ trong câu 00:00:00
Unit 7: Cách thêm s, es sau N và V phải nắm vững 00:00:00
Unit 8: Thì hiện tại tiếp diễn 00:00:00
Unit 9: Cách thêm đuôi ‘ing’ sau động từ 00:00:00
Unit 10: Thì quá khứ đơn tobe 00:00:00
Unit 11: Thì quá khứ đơn V thường 00:00:00
Unit 12: Cách thêm ed sau động từ 00:00:00
Unit 13: Thì hiện tại hoàn thành 00:00:00
Unit 14: Phân biệt quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành 00:00:00
Unit 15: Thì tương lai gần – be going to 00:00:00
Unit 16: Thì tương lai đơn – simple future 00:00:00
Unit 17: Phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần 00:00:00
Unit 18: Thì quá khứ hoàn thành – Past perfect 00:00:00
Unit 19: Phân biệt thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn 00:00:00
Unit 20: Thì quá khứ tiếp diễn – Past continuous 00:00:00
Unit 21: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn 00:00:00
Unit 22: Động từ khuyết thiếu 00:00:00
Unit 23: Câu bị động cơ bản 00:00:00
Unit 24: Câu bị động thì hiện tại đơn 00:00:00
Unit 25: Câu bị động thì hiện tại tiếp diễn 00:00:00
Unit 26: Câu bị động thì hiện tại hoàn thành 00:00:00
Unit 27: Câu bị động thì quá khứ đơn 00:00:00
Unit 28: Câu bị động thì quá khứ tiếp diễn 00:00:00
Unit 29: Câu bị động thì quá khứ hoàn thành 00:00:00
Unit 30: Câu điều kiện loại 0 00:00:00
Unit 31: Câu điều kiện loại 1 00:00:00
Unit 32: Câu điều kiện loại 2 00:00:00
Unit 33: Câu điều kiện loại 3 00:00:00
Unit 34: Câu điều kiện mix 1 00:00:00
Unit 35: Câu điều kiện mix 2 00:00:00
Unit 36: Câu trực tiếp gián tiếp – dạng trần thuật 00:00:00
Unit 37: Câu trực tiếp gián tiếp – dạng Yes/ No 00:00:00
Unit 38: Câu trực tiếp gián tiếp – dạng Wh 00:00:00
Unit 39: Danh động từ 1 00:00:00
Unit 40: Danh động từ 2 00:00:00
Unit 41: Cách sử dụng to V 1 00:00:00
Unit 42: Cách sử dụng to V 2 00:00:00
Unit 43: Cách sử dụng V – 1 00:00:00
Unit 44: Cách sử dụng V – 2 00:00:00
Unit 45: Cách sử dụng little – few 00:00:00
Unit 46: Đại từ liên hệ trong câu 00:00:00
Unit 47: Mệnh đề liên hệ, cách thành lập mệnh đề liên hệ 00:00:00
Unit 48: Mệnh đề liên hệ xác định và mệnh đề liên hệ không xác định 00:00:00
Unit 49: Mệnh đề liên hệ giản lược dạng chủ động 00:00:00
Unit 50: Mệnh đề liên hệ giản lược dạng bị động 00:00:00
Unit 51: Cách sử dụng that và which trong mệnh đề liên hệ 00:00:00
Unit 52: Phân biệt say, tell và speak 00:00:00
Unit 53: Cách dùng prefer, would prefer, would rather 00:00:00
Unit 54: Phân biệt used to, be used to, get used to 00:00:00
Unit 55: Phân biệt another, other, others 00:00:00
Unit 56: Cách dùng câu điều kiện và WISH 00:00:00
Unit 57: Phân biệt tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp 00:00:00
Unit 58: Phân biệt các loại câu cơ bản trong tiếng Anh 00:00:00
Unit 59: Tính từ hai mặt ‘ing’ và ‘ed’ trong tiếng Anh 00:00:00
Unit 60: Cấu trúc cầu khiến 00:00:00
Unit 61: Liên từ trong tiếng Anh 00:00:00

Course Reviews

5

5
1 ratings
 • 5 stars1
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0
 1. Increadibly useful

  5

  Very good for people like me.

TAKE THIS COURSE
 • 200.000,00
 • UNLIMITED ACCESS
 • Course Badge
 • Course Certificate
3 STUDENTS ENROLLED

Nhóm Thảo Luận:

Vũ Văn Thỏa

Tôi đang đánh cược từng phút từng giây để tạo ra những kết quả huy hoàng.

Bấm vào hòm thư ở góc bên dưới để chat online hoặc để lại tin nhắn của bạn nhé!

top
Copyright 2018© Học Viện Ngôi Sao Anh Ngữ. All rights reserved.
X